₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ЭЄ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Η αγάπη στην Αρχαία Ελληνική Θρησκεία

ΠΡΟΝΟΙΑ


«Κυβερνάν εστί προβλέπειν» Αλκιβιάδης.
«Χρόνου φείδου». Χείλων ο Λακεδαιμόνιος. Μην σπαταλάς τον χρόνο σου
«Ει μη φυλάσσης τα σμικρά απολείς τα μείζονα.» Ησίοδος. Αν δεν φυλάγης τα μικρά, χάνεις τα μεγαλύτερα αγαθά σου.
«Κώλυε τους μέλλοντας αμαρτάνειν» Περίανδρος. Δ.Π. Εμπόδιζε εκείνους που φαίνονται έτοιμοι να κάνουν λάθη.


«Πράττε αμεταμέλητα.» Περίανδρος. Δελ. Παρ.


«Καιρόν γνώθι» Πιττακός ο Μυτιληναίος. Δελ. Παρ. Να καταλαβαίνεις την κατάλληλη για κάτι στιγμή.«Προόρα το μέλλον.»Κλεόβουλος. Να προβλέπης τα μέλλοντα.«Στέργει τα παρόντα, ζήτει δε τα βέλτιστα.» Ισοκράτης.ΠΡΟΠΕΤΕΙΑ«Μίσει το ταχύ λαλείν.» Βίας ο Πριηνεύς. Δελ. Παρ.«Η γλώττα μη προτρεχέτω του νου.» Χείλων ο Λακεδαιμόνιος. Δελ. Παρ.«Μη σπεύδε λαλών». Χείλων.ΣΕΒΑΣΜΟΣ«Πρεσβύτερον σέβου» Χείλων. Δελ. Παρ.«Μη έριζε γονεύσι, καν δίκαια λέγεις». Πιττακός ο Μυτιληναίος. Δ. Π. Μην ερίζεις με τους γονείς σου ακόμη κι αν όσα λέγης είναι δίκαια.«Είναι βαρύ παράπτωμα ν αψηφούμε τον λόγο του πατέρα». Αισχύλος.«Τίποτε πιο αγαπητό στα παιδιά από τη μητέρα. Αγαπάτε ω τέκνα τη μητέρα σας. Δεν υπάρχει πιο αγνός και γλυκός έρωτας από αυτόν.» Ευριπίδης.«Πας υμών αιδείσθω τον εαυτού πρεσβύτερον». Πλάτων. Ο καθένας πρέπει να σέβεται τους πρεσβύτερους.«Βουλήν γερόντων πάσαν εις πράξιν λαβέ.» Μένανδρος. Για κάθε τι που σκέπτεσαι να κάμης, πάρε την γνώμη των γερόντων.ΣΕΜΝΟΤΗΤΑ«Μιμού τα σεμνά, μη κακούς μιμού τρόπους» Μένανδρος. Να ακολουθείς τα σεμνά, να μην μιμείσαι όσους έχουν κακό χαρακτήρα.«Σεμνά γάρ σεμνύνεται» Ευριπίδης. Η σεμνότητα προσδίδει μεγαλοπρέπεια.«Αρετής απάσης σεμνός ηγείται λόγος» Μένανδρος (Γνωμ. Μον.). Η συζήτηση γύρω από τα σεμνά πράγματα, οδηγεί στην αρετή.«Καλόν φέρουσι καρπόν οι σεμνοί τρόποι» Μένανδρος (Γνωμ. Μον.). Οι σεμνοί τρόποι θα χαρίσουν στον άνθρωπο ωραίους καρπούς.ΣΟΦΙΑ«Να είσαι παιδί με τα παιδιά, άνδρας με τους άνδρες, γέροντας με τους γέροντες. αυτό είναι το ταλέντο του σοφού». Πίνδαρος.«Τον ζητούντα σοφόν αυτόν πρότερον είναι δει σοφόν.»Εμπεδοκλής. Αυτός που ζητάει να βρει κάποιον σοφό, πρέπει πρώτα να είναι ο ίδιος σοφός.«Σογία μόνον κτημάτων αθάνατον.» Ισοκράτης.ΣΥΓΓΝΩΜΗ«Συγγνώμη τιμωρίας κρείσσον.» Πιττακός. Δ. Π. Η συγγνώμη είναι προτιμότερη από την τιμωρία.«Μπροστά σ αυτούς που έσφαλαν παρά τη θέλησή τους από μία άστοχη κρίση, πρέπει να συγκρατούμε τον θυμό μας ». Σοφοκλής.ΣΥΜΠΟΝIA«Κακοπραγούντα μη ονειδείζειν». Θαλής ο Μιλήσιος. Δελ. Παρ. Μην περιγελάς τον δυστυχή.«Τω δυστυχούντι μη επιγέλα» Χείλων ο Λακεδαιμόνιος. Δελ. Παρ.«Μην αφαιρήτε τους βωμούς από τους ναούς και τη συμπόνοια από τις καρδιές σας». Πυθαγόρας.«Μηδενί συμφοράν ονειδίσης. Και γαρ η τύχη και το μέλλον αόρατον». Ισοκράτης. Κανέναν μην εξευτελίσης στη συμφορά του. Γιατί η τύχη των ανθρώπων είναι μία, και το μέλλον αόρατο.«Μηδενός καταφρόνει». Μένανδρος. Κανέναν μην περιφρονής.ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΙΣ«Έχθρας διαλύειν.» Κλεόβουλος.«Η συμφιλίωση κάνει καλό και στους δύο αντιπάλους» Θουκυδίδης.«Αν πέση το ζώο του εχθρού σου, σήκωσέ το». Φωκυλίδης.ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ«Πήμα κακός γείτων, όσσον αγαθός μέγα.» Ησίοδος. Συμφορά ο κακός γείτονας, κι ο αγαθός μέγα κέρδος.«Τοις επιτηδείοις συγχρώ». Δελφικό παράγγελμα. Να συναναστρέφεσαι τους ικανούς.«Μην συναναστρέφεσαι με τους κακούς. Μήτε να κατηγορής , μήτε να διαοληκτίζεσαι με τους καλούς». Ησίοδος.«Η συζήτηση πλουτίζει το λογικό. Η μόνιμη συζήτηση μορφώνει μεγαλοφυΐες.» Κλεόβουλος ο Λίνδιος.ΣΥΝΕΣΙΣ«Πυρ μαχαίρα μη σκαλεύειν» .Πυθαγόρας. «Μην οξύνεις επιθετικές διαθέσεις -κ.τ.ο.»«Χρη σιγάν ή κρείσσονα σιγής λέγειν» .Πυθαγόρας. Πρέπει ή να σωπαίνεις ή να λέγεις κάτι καλύτερο από τη σιωπή .«Κάλιο να σε λένε λιγόψυχο παρά φυγά» . Αισχύλος.«Όσοι βιάζονται πολύ , σκοντάφτουν» .Σοφοκλής.«Η ανδρεία και η σύνεση πρέπει να συνοδεύει η μία την άλλη» .Ευριπίδης.«Σπεύδε βραδέως». Χείλων ο Λακεδαιμόνιος. Δελφ. Παρ.«Μην πάσι πιστεύε.» Πιττακός ο Μυτιληναίος. Μην πιστεής τον καθέναν.ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ«Δει σώφρων , δίκαιος, αγαθός ανήρ σιγάν ή λαλείν τα καίρια.» Αισχύλος. Ο σώφρων ,δίκαιος, αγαθός άνθρωπος ,πρέπει να λέγη όσα επιβάλλουν και επιτρέπουν οι καταστάσεις.«Μέγα το εν συμφορήσι, φρονέειν ά δει».Δημόκριτος . Είναι σπουδαίο να φρονής αυτά που πρέπει , όταν σε βρίσκουν συμφορές .«Ευτυχών μεν μέτριος ίσθι , ατυχών δε φρόνιμος «. Περίανδρος ο Κορίνθιος .Δελφ. Παρ. ‘Όταν ευτυχής να είσαι μετριόφρων και όταν δυστυχής φρόνιμος.ΣΩΜΑ«Των σωμάτων θηλυνομένων και αι ψυχαί πολύ ασθενέστεραι γίγνονται» .Σωκράτης Όταν τα σώματα γίνονται μαλθακά και αι ψυχαί χάνουν τη δύναμή τους .«Σώματος κάλλος ζωώδες , ει μη νους υπή» . Δημόκριτος .Όταν λείπει ο νους ,το κάλλος του σώματος είναι ζωώδες..«Άσκει τα των περί το σώμα γυμνασίων ,τα μη προς ρώμην ,αλλά προς υγείαν» Ισοκράτης . Να γυμνάζεις το σώμα , όχι για ν’αποκτήσεις δύναμη ,αλλά για την υγεία σου«Ωραίος είναι ο θρίαμβος της πλαστικότητος του σώματος , ωραιότερος όμως ο θρίαμβος της ψυχής και του πνεύματος» . Ισοκράτης .«Μάλιστα το σώμα συνεργεί στην ψυχή και συγκάμνει» .Πλούταρχος. Πάρα πολύ το σώμα συνεργάζεται και κοπιάζει μαζί με την ψυχήΤΑΠΕΙΝΟΤΗΣ«Υπερηφανία μέγιστον ανθρώποις κακόν» Μένανδρος (Γνωμ. Μον.).«Τα μεν υψηλά ταπεινούν, τα δε ταπεινά υψούν.» Χείλων ο Λακεδαιμόνιος. Δελ. Παρ.«Θνητός γεγονώς, άνθρωπε, μη φρόνει μέγα» Μένανδρος (Γνωμ. Μον.).«Ύβρις κακόν μέγιστον ανθρώποις έφυ» Μένανδρος (Γνωμ. Μον.).«Κακόν μέγιστον εν βροτοίς απληστία» Μένανδρος (Γνωμ. Μον.).«Υπέρ σεαυτού μη φράσης εγκώμιον» Μένανδρος (Γνωμ. Μον.).«Ότ’ ευτυχείς μάλιστα μη φρόνει μέγα» Μένανδρος (Γνωμ. Μον.).ΤΕΧΝΗ«Η μεν τέχνη μακρά ο δε βίος βραχύς» .Ιπποκράτης .«Η μνήμη είναι εργατική Μουσογεννήτρα.» Αισχύλος.«Η Ζωγραφική είναι σιωπηλή ποίηση και η ποίηση ομιλούσα ζωγραφική» .Σόλων ο Αθηναίος«Πρέπει να χορεύη όποιος θέλει να έχει σώμα γερό και αρμονικό» . Ξενοφών .«Ο δημιουργός δεν μπορεί να είναι ούτε ο μόνος , ούτε ο καλύτερος κριτής του έργου του» .Πλάτων.«Πολυτιμώτατο πράγματι για όλους τους ανθρώπους είναι η τέχνη και το να αποζούν από αυτήν .Γιατί όλα τα άλλα ,ο πόλεμος ,οι μεταβολές, τα καταστρέφουν ,ενώ η τέχνη πάντα σώζεται» Ίππαρχος«Όσες τέχνες εξελίχθηκαν ,τους δίδαξε ο χρόνος ,όχι ο δάσκαλος» Φιλήμων«Η ανάγκη είναι το κεντρί των καλών τεχνών» Θεόκριτος«Ο συγγραφέας πρέπει να’ ναι άφοβος ,αδέκαστος ,ελεύθερος ,θαρραλέος και φίλος της αλήθειας, και να λέγη ,καθώς ο κωμικός ,τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη» ΛουκιανόςΤΙΜΗ«Γονείς τίμα.» Δελφ. Παρ.«Προγόνους στεφάνους».Δελφ. Παρ. Στεφάνωνε τους προγόνους .«Γονείς δει αιδείσθαι» .Κλεόβουλος ο Λίνδιος .Δελφ. Παρ. Πρέπει να σεβόμαστε τους γονείς .«Ζηλωτός όστις ηυτύχησεν εις τέκνα» Θαλής ο Μιλήσιος .«Γλυκύτατο είναι να βλέπης των γονέων σου τα μάτια».Σοφοκλής.«Χρη δε νομίζειν αναθήναι τα τρόπαια ταύτα τους πατέρας ημών ουχί να θαυμάζωμεν αυτά θεωρούντες αλλ ίνα και μιμώμεθα τας εκείνων αρετάς»Δημοσθένης. Πρέπει να πιστεύωμε ότι αναθέτομε αυτά τα τρόπαια στους προγόνους μας , όχι για να θαυμάζωμε βλέποντας τα ,αλλά και για να μιμώμεθα τις αρετές τους .«Βούλου, γονείς πρώτιστον εν τιμαίς έχειν» . Μένανδρος. Πίστευε αυτό ότι πρίν από κάθε άλλον πρέπει να τιμάς τους γονείς σου.Τιμή στους νεκρούς:«Τον τελευτηκότα μακάριζε» .Χείλων ο Λακεδαιμόνιος .Δελφ. Παρ.«Τον τεθνηκότα μη τις κακώς αγορευέτω». Σαμψών . Τον πεθαμένο κανένας δεν πρέπει να κακολογή.ΥΒΡΙΣ«Ου γαρ καλόν υπέρβιον ευχετάασθαι» .Όμηρος. Είναι κακό να καυχέσαι υπέρμετρα.«Ζευς κολαστής των άγαν υπερφρόνων» .Ευριπίδης. Ο Ζευς τιμωρεί εκείνους που τρέφουν υπερβολικά μεγάλες φιλοδοξίες και έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους .«Η Ύβρις είναι η αληθής βλακεία και το αίσχος» .Ιεροί λόγοι Ορφέως.«Όσοι , ξεγελασμένοι από την ισχύ τους ύψωσαν αναιδώς το ανάστημα εχθρικό προς τον καλύτερό τους , αυτοί επλήρωσαν την αστοχασιά τους με τον χαμό τους». Ιεροί λόγοι Ορφέως.ΥΓΕΙΑ«Συ, περιπόθητη, αξιέραστη , ζωογόνε των πάντων των πάντων βασίλισσα……..Υγεία , ευτυχίας δωρήτρια , μητέρα των πάντων από σένα …….νικώνται οι ασθένειες των θνητών και κάθε σπιτικό θάλλει, γεμάτο χαρά και οι τέχνες ακμάζουν . Ο κόσμος σε ποθεί , βασίλισσα και μόνο ο Άδης σε μισεί , ο θανατηφόρος . Αειθαλής εσύ , τις πολλές ευχές μας σ εσέ απευθύνουμε ,εσύ ανάπαυμα των θνητών . Χωρίς εσένα , όλα μάταια……. Εσύ στα πάντα δεσπόζεις και κυβερνάς τα πάντα. Έλα στους μύστες πάντοτε βοηθός ,θεά και σώζε μας από την κακορίζικη ανία των ολέθριων νόσων .«Εν τω διανοείσθαι πολλοί μεγάλα σφάλλοναται δια το μη υγιαίνεις» Σωκράτης Στη σκέψη ,πολλοί σε μεγάλα ζητήματα σφάλλουν ,διότι δεν είναι υγιείς«Ουδέν όφελος ούτε χρημάτων ούτε άλλου τινός άτερ υγιής» Ιπποκράτης Κανένα όφελος ούτε από χρήματα ούτε από κάτι άλλο ,χωρίς υγεία«Συμπάσχει η ψυχή τω σώματι νοσούντι και τεμνομένω και το σώμα τη ψυχή».Κλεάνθης ο Τρως.ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΣ«Αίτιοι τινές εαυτοίς των κακών καταστάντες την μέμψιν αφρόνως τιθεάσι τω θεώ.» Αίσωπος. Μερικοί ενώ οι ίδιοι ήσαν υπαίτιοι για τα δεινά που τους βρήκαν, ασυλλόγιστα έριξαν την κατηγορία στους θεούς.ΥΠΟΜΟΝΗ – ΑΝΟΧΗ«Όποια κι αν είναι η μοίρα σου, υπόμενε την δίχως αγανάκτηση». Πυθαγόρας.«Ανέχου Πάσχων». Ευριπίδης. Δείχνε υπομονή όταν υποφέρης.ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ«Φιλάργυρον παν το βάρβαρον γένος».Σοφοκλής «Απόλοιτο πρώτος αυτός ο τον άργυρον φιλήσας».Ανακρέων. Ο φιλοχρήματος είναι εκείνος που πρώτος από κάθε άλλον χάνεται«Η φιλοχρημοσύνη ,μητέρα κάθε κακίας» Φωκυλίδης ο Μιλήσιος«Η ζωή του φιλάργυρου μοιάζει με δείπνο νεκρού ,ενώ όλα τα έχει ,δε μπορεί να δοκιμάσει τίποτε» .Σωκράτης«Ο δούλος των χρημάτων δε μπορεί να είναι δίκαιος .»Δημόκριτος«Ορώ πολλούς ιδιώτας οι πάνυ πολλά έχοντες χρήματα ούτω πένεσθαι ηγούνται ,ώστε πάντα κίνδυνον υποδύονται εφ’ω πλείονα κτείσονται» .Ξενοφών Βλέπω πολλούς που έχουν πάρα πολλά χρήματα να πιστεύουν ότι πρέπει να στερούνται τα απαραίτητα τόσο πολύ ,ώστε εκτίθενται σε κάθε κίνδυνο μόνο και μόνο για να αποκτήσουν περισσότερα .ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ«Ο της φιλοδοξίας έρως τον ανθρώπων νουν επιθολεί». Αίσωπος. Ο έρωτας για τη δόξα θολώνει τον νούν των ανθρώπων.ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ«Είναι ωραίο να φιλεύης αμέσως σε λιτό τραπέζι τον ξένο» .Φωκυλίδης ο Μιλήσιος. Δεν χρειάζεται να παραθέσουμε πολλά σχετικά με την φιλοξενία .Η Μυθολογία ,η ιστορία ,τα έπη του Ομήρου , αλλά προ πάντων η θρησκεία των Ελλήνων, που θέτει ως προστάτη της φιλοξενίας τον Ύπατο θεό ,τον Ολύμπιο Ξένιο Δία, είναι περίτρανες υπομνήσεις της μεγάλης – και μοναδικής ως προς την βαρύτητα της – αυτής, ελληνικής αρετής.ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ«Θνήσκε υπέρ πατρίδος» .Δελφ.Παρ.«Εις οιωνός άριστος ,αμύνεσθαι περί πάτρης» .Όμηρος. Ένας είναι ο άριστος χρησμός , να αμύνεσαι για την πατρίδα.«Ουδέν γλύκιον πατρίδος» .Όμηρος. Τίποτε γλυκύτερο ΄από την πατρίδα.«Η αγάπη που έχει κανείς για την πατρίδα του, προέρχεται από την αγάπη που ένοιωσε για την μητέρα του στην παιδική του ηλικία» . Πυθαγόρας .«Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίων Μαραθώνι χρυσοφόρων Μήδων εστόρεσαν δύναμιν». Σιμωνίδης ο Κείος. Οι Αθηναίοι , μαχόμενοι στην πρώτη γραμμή υπέρ των Ελλήνων ,των χρυσοφόρων Μήδων την δύναμη κατέβαλαν .«Ώ ξειν’αγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ότι τήδε κείμεθα τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι».Σιμωνίδης ο Κείος .«Ει το καλώς θνήσκειν αρετής μέρος εστί μέγιστο, ημίν εκ πάντων ταύτα απένειμε τύχη .Ελλάδι γαρ σπεύδοντες ελευθερίην περιθείναι κείμεθ’αγηράντω χρώμενοι ευλογίη» . Επίγραμμα Σιμωνίδη του Κείου για τους πεσόντες στα Μηδικά. Αν ο καλός θάνατος είναι το μέγιστο μέρος της αρετής ,σ’ εμάς η τύχη αυτό το δώρο μας το έδωσε. επειδή, σπεύδοντας να σώσουμε την Ελλάδα μας με της ελευθερίας τα τείχη ,κείμεθα στους τάφους μας ,αθάνατη ευλογία έχοντας κερδίσει.«Τι γαρ φίλτερον ανδρί πατρόας χθονός». Αριστείδης . Τι τάχα είναι περισσότερο αγαπημένο για τον άνθρωπο , από την πατρική του γη.«Ηδ’εστίν η σώζουσα και ταύτης επί πλέοντες ορθής τους φίλους ποιούμεθα» . Σοφοκλής . Αυτή η πόλη είναι που μας σώζει , και αν πλέουμε το πλοίο πάνω σ αυτήν , όσο είναι σώα , μόνο τότε μπορούμε να αποκτούμε τους φίλους μας.«Ουδέν φίλτερον πατρώας γης , μακάριος δ όστις ευτυχών μένει εν τη ιδία αυτού πατρίδι» .Ευριπίδης Τίποτε γλυκύτερο από την πατρίδα . Και ευτυχής εκείνος που δίχως μακριά της να τον διώχνουν βάσανα ,μένει στην πατρίδα του .«Νόμιζε την πατρίδα οίκον , τους δε πολίτας εταίρους» . Ξενοφών.ΦΙΛΟΠΟΝΙΑ«Αργός μη ίσθι, μηδ’αν πλουτής». Πιττακός Δελ. Παρ. Ακόμη κι αν είσαι πλούσιος, μην μένης άνεργος.«Εργασίη ουδέν όνειδος, αεργία δε τα’όνειδος.» Ησίοδος. Η εργασία δεν είναι καθόλου ντροπή, αλλά η τεμπελιά«Το θείον φιλεί συγκάμνειν τω κάμνοντι.» Αισχύλος. Οι θεοί αγαπούν να κοπιάζουν μαζί με εκείνον που κοπιάζει.«Η πείνα συνοδεύει τον άνεργο. Αλλά οι θεοί μισούν εκείνον που ζει με ανέσεις χωρίς να εργάζεται.» Ησίοδος.«Ανιαρόν αργία». Πιττακός ο Μυτιληναίος. Δελφ. Παρ.«Των πόνων πωλούσιν ημίν πάντα τα αγαθά οι θεοί». Επίχαρμος, Θέογνις ο Μεγαρεύς. Οι θεοί μας προσφέρουν όλα εκείνα τα αγαθά, που χρειάζονται από μέρους μας κόπο για να γίνουν.«Πόνου χωρίς ουδέν ευτυχεί». Σοφοκλής. Τίποτε δεν επιτυγχάνει δίχως κόπο.ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ«Η φιλοσοφία είναι η Επιστήμη της Αλήθειας» Αριστοτέλης.«Φιλοσοφίαν άσκει. Πιττακός.»Δελφικό Παράγγελμα.«Εάν μη οι βασιλείς φιλοσοφήσουν, ούκ έστιν των δεινών παύλα» Πλάτων.Αν δεν γίνουν οι βασιλείς φιλόσοφοι, δεν είναι δυνατή η παύση των συμφορών..ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ«Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων. Όμηρος. Να αριστεύης πάντοτε και να στέκης ψηλότερα από τους άλλους.«Από τη λάμψη του χρυσού προτιμώ την τιμή» Σαπφώ.«Δύο ταύτα ωσπερεί στοιχεία αρετής εστιν, ελπίς τιμής και φόβος» Πλούταρχος.Της γενναιότητας δύο είναι τα κρυφά κίνητρα, η προσδοκία της τιμής και ο φόβος.ΦΡΟΝΗΣΙΣ«Φρόνησιν αγάπα». Βίας ο Πριηνεύς. Δελ. Παρ.«Τους φρονίμους δει πρότερον σκοπείν τα τέλη των πραγμάτων, είθ’ούτως αυτοίς επιχειρείν.» Αίσωπος. Οι φρόνιμοι πρέπει να εξετάζουν που οδηγούν τα πράγματα, κι έπειτα, μ αυτήν την γνώση, να τα χειρίζονται.«Καιρόν πρόσμενε». Περίανδρος ο Κορίνθιος. Δελ. Παρ. Περίμενε την κατάλληλη στιγμή.«Μηδένα προ του τέλους μακάριζε.» Σόλων ο Αθηναίος.«Σε λίγες περιπτώσεις η τύχη μάχεται κατά της φρονήσεως». Αριστοτέλης«Η δε αρετή ουδέν άλλο τι ει μη έλλογος φρόνησις, τον σοφόν άγουσα δια της ηδονής εις την του βίου ευδαιμονίαν». Επίκουρος. Η αρετή δεν είναι παρά η στοχαστική φρόνηση, που οδηγεί τον σοφό μέσω της ηδονής στην ευδαιμονία της ζωής.

ΦΥΣΙΣ – ΚΟΣΜΟΣ


«Ω Φύση ,θεά μητέρα των πάντων πολυμήχανη μητέρα …..παντοκράτειρα…. υπέρτατε θεέ…. των θεών ρυθμιστή, δίχως τέλος εσύ….αυτογεννής,….αυτάρκης, Δίκη και πειθώ των χαρίτων….τρέφεις τα πάντα…τα πάντα δημιουργείς, τα πάντα κτίζεις…κινείς τα πάντα…κινείσαι σαν γρήγορο ρεύμα με αδιάκοπο στροβιλισμό Διαρρέεις από παντού, κυκλικά τρέπεσαι ,και αλλάζεις μορφή συνεχώς εσύ με τον ωραίο θρόνο….μόνον εσύ εκτελείς εκείνο που απεφασίσθη κρατείς το σκήπτρο και από ψηλά κυβερνάς….Μοίρα προωρισμένη, πυρίπνοη αιωνία ζωή και αθάνατη πρόνοια.Τα πάντα είσαι εσύ.Και μόνη σου δημιουργείς όλα του κόσμου τα στολίδια»΄Υμνος 10«Κόσμον τόνδε τον αυτόν απάντων ούτε τις θεών ούτε ανθρώπων εποίησεν. αλλ’ ην αεί και έσται πυρ αείζωον. απτόμενον μέτρα και σβεννύμενον μέτρα» Ηράκλειτος«Η φύση δεν είναι έργο κανενός, αλλά είναι αρμονική ανάμιξη πολλών στοιχείων».Εμπεδοκλής«Νόμος της φύσεως είναι να κυβερνούν οι άριστοι» Δημόκριτος«Το κατά φύσιν ζην, ταυτό του κατ αρετήν ζην».Ζήνων ο Κιτιεύς.

ΧΑΡΑ

«Καρδίας ευφραινομένης πρόσωπον θάλλει».Πίνδαρος. Όταν χαίρεται η καρδιά μας λάμπει το πρόσωπό μας.

«Καρδίαν μη εσθίειν». Πυθαγόρας. «Μην τρως την καρδιά σου με λύπες.
Μην παραχαϊδεύεις τις λύπες»Πίνδαρος
«Σώριαζε να χης σπίτι σου, αν σ’ αρέση, άμετρα πλούτη. πήγαινε, γίνε βασιλιάς. αν από αυτά λείπη η χαρά, εγώ δεν θα τα αγόραζα ούτε με τη σκιά καπνού μπρος στης χαράς τη γλύκα.». Σοφοκλής.«Χάρις χάριν γαρ εστί η τίκυουσα αιεί.» Σοφοκλής. Η χαρά γεννάει πάντα χαρά.

ΨΥΧΗ
«Ψυχή η των πάντων εντελέχεια η πρώτη» Αριστοτέλης .Η ψυχή είναι το πρώτο ολοκληρωμένο στοιχείο των όντων .«Η ψυχή κλείνει μέσα της δύναμη αγάπης γιατί καθώς επλάστηκε για να αισθάνεται, να σκέπτεται και να θυμάται , έτσι επλάστηκε και να αγαπά» .Πλούταρχος.«Δει γαρ την μεν τέχνην χρήσθαι τοις οργάνοις , την δε ψυχήν τω σώματι».Αριστοτέλης .Πρέπει λοιπόν να ασκήτε την τέχνην με τα όργανα που χρειάζονται ,και την ψυχήν με το σώμα .«Ψυχή ,που βαρύτατα σε συντάραζαν πόνοι ,ορθώσου, και σε όσους να σε βλάψουν θέλουν ,στήσε το στήθος , και υπερασπίσου , και μείνε ακλόνητη , μες τα καρτέρια των εχθρών. μήτε κρυφά να κλαις, αν νικηθής ……και γνώριζε καλά ποιος ρυθμός τους ανθρώπους κυβερνάει» Αρχίλοχος .Σχετικά με τον Νου και τη δύναμη της θεωρητικής σκέψης τίποτε δεν είναι φανερό. Αλλά φαίνεται ότι είναι μία άλλη μορφή της ψυχής , και ίσως μόνο αυτό να μπορεί να χωρίζεται από το σώμα , όπως το προαιώνιο ,το αγέννητο ,διακρίνεται από το φθαρτό Αριστοτέλης .

«Από την καθαρή ψυχή ,καλύτερο μερίδιο δεν έχει ο Θεός πάνω στη Γη» Πυθαγόρας


«Πάσαν επιπορευόμενος οδόν ,ψυχής πείρατα ουκ αν εξεύροιο» Ηράκλειτος Όποιον δρόμο και να πάρω ,τα πέρατα της ψυχής δεν είναι δυνατόν να βρω.


«Η ψυχή του ανθρώπου περισσότερο από κάθε τι από τον ανθρώπινα μετέχει του θείου και κοινωνεί με αυτό».Σωκράτης .


«Η μεν του σώματος ισχύς γηράσκει , η δε της ψυχής ρώμη αγήραστος εστίν» . Ξενοφών .


«Η αληθινή ουσία της ψυχής , η αχρωμάτιστη και ασχημάτιστη και ανέγγιχτη , είναι θεατή μόνον από τον κυβερνήτη της ψυχής , που είναι ο νους» . Πλάτων.


ΩΡΑΙΟ
«Η ομορφιά της ψυχής είναι άξια μεγαλύτερης τιμής από την ομορφιά του σώματος.» Πλάτων.«Η ομορφιά υπάρχει αιώνια κι ούτε γεννιέται, ούτε αφανίζεται, ούτε μεγαλώνει, ούτε λιγοστεύει. Δεν είναι ωραία εδώ και άσχημη αλλού, ούτε είναι ωραία για μερικούς και για άλλους άσχημη». Πλάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: